آدرس سايتهای مورد علاقه خود را به آدرس info@darya-ye-dour.com برای ما ارسال کنيد .

اداره کل بندرو دریانوردی خرمشهر
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
گارد ساحلي امريکا
توافقنامه توکيو
ترافيک دريايی بين المللی
اتحاديه بين المللی مخابرات
سازمان جهانی کار
دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو (سوئد)
سازمان جهانی دريانوردی
اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر
شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران
شرکت ملي نفتکش ايران
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 

 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved