ارائه خدمات آموزشی دریایی باکیفیت و پیروی از مطرح ترین استانداردهای آموزشی و مدیریتی و نیز تعلیم و تحویل دریانوردان خبره و باسواد به جامعه دریایی کشور، سابقه ای درخشان را برای موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور رقم زده است. بگونه ای که موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور در طول سالیان گذشته بطور مکرر توسط مقامات استانی و کشوری مورد تمجید قرار گرفته که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد:

 

- دریافت لوح تقدیر از مدیر Ú©Ù„ بنادر Ùˆ دریانوردی استان بوشهر در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی سال  1385 بعنوان موسسه آموزشی برتر استان بوشهر

 

 

- دریافت لوح تقدیر بعنوان موسسه آموزشی برتر در اولین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی استان بوشهر درسال 1388

 

 

- Ø¹Ø¶ÙˆÛŒØª افتخاری در جامعه دریایی Ùˆ بندری استان بوشهر در ابتدای Ø´Ú©Ù„ گیری تشکل یادشده در سال 1386 

 

 

- دریافت رتبه (گرید) A از سوی اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی استان های بوشهر و خوزستان در بین تمامی مراکز آموزش علوم دریایی در دو استان یادشده در طول سالیان گذشته

 

 

- کانديداتوري موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور (شعب بوشهر Ùˆ آبادان) بعنوان مرکز آموزشی منتخب در استان های بوشهر Ùˆ خوزستان جهت بازرسی سازمان جهانی دریانوردی (IMO AUDIT) 

 

 

- انتخاب موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور به عنوان برترین مرکز آموزشی علوم دریایی استان خوزستان درسال 1393

 

 

- انتخاب موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور به عنوان برترین مرکز آموزشی علوم دریایی استان خوزستان در سال 1394

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved