طول دوره :
- 80 ساعت  Ø¨Ø± اساس 56 ساعت تئوری 24 ساعت عملی


شرایط ورود به دوره:
- دارای حداقل 18 سال سن

-دارا بودن کارت سلامت بالای 500 تن


شعبه برگزار کننده دوره:

- شعبه بوشهر

- شعبه تهران

- شعبه آبادان

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

- 4 قظعه عکس 6*4 زمینه سفید

- فتوکپی کارت ملی- شناسنامه و کارت سلامت با تناژ بیشتر از 500 تن (هر کدام 2 عدد)

- فتوکپی گذرنامه )دو عدد)

فرم پذیرش (از موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور اخذ Ùˆ ØªÚ©Ù…یل شود)

- واریز مبلغ 100/000ریال به حساب سیبا شماره 2176451050000 بانک ملی به نام اداره بنادر Ùˆ دریانوردی (فقط جهت ثبت نام شعبه بوشهر الزامی است)

- واریز مبلغ 8/000 ریال  Ø¨Ù‡ حساب سیبا شماره 2176451001006 بانک ملی به نام مالیات بر ارزش افزوده(فقط جهت ثبت نام در شعبه بوشهر الزامی است)

-فیش واریزی به مبلغ 100,000 ریال به شماره حساب 2176452210007 بانک ملی (حساب سیبا) به نام اداره کل بنادر و دریانوردی (فقط جهت برگزاری آزمون در شعبه آبادان الزامی می باشد)

-واریز مبلغ 100/000ریال به حساب سيبا شماره 2176459001009 بانك ملي به نام اداره بنادر و دریانوردی ( فقط جهت برگزاری آزمون در شعبه تهران الزامی می باشد )

- فیش واریزی شهریه دوره (به امور مالی و پذیرش تحویل گردد )

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved