طول دوره : 
- 18 ساعت به صورت نظری (تئوری) 


شرایط ورود به دوره:
- داشتن حداقل 18 سال سن
- داشتن کارت سلامت

- دارای کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل و یا گواهی موفقیت آمیز طی دوره فوق


شعبه برگزار کننده دوره:
- شعبه بوشهر


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: 
- 4 قطعه عكس 4×6 زمينه سفيد
- فتوكپي كارت ملي، شناسنامه و كارت سلامت با تناژکمتر از 500 تن ( هر کدام دو عدد )

- ارائه کارت Ú©Ø§Ø±Ø¨Ø± موتورهای دریایی بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل Ùˆ یا گواهی موفقیت آمیز Ø·ÛŒ دوره فوق
- فتوکپی مدرک تحصیلی (حداقل پنجم ابتدایی) (عکسدار و برابر اصل شده باشد)
- فرم پذیرش (از موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور اخذ و تکمیل شود)
- فتوکپی گذرنامه (دو عدد)

- فیش واریزی شهریه دوره (به امور مالی و پذیرش تحویل گردد.)

 
 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved