طول دوره :                        
- 12 ساعت نظری


شرایط ورود به دوره:

- دارا بودن  Ø­Ø¯Ø§Ù‚Ù„ 18 سال سن Ùˆ مدرک تحصیلی دیپلم

- دوره های آموزشی پیشنیاز این دوره عبارتند از :

                          Ø§ÛŒÙ…Ù†ÛŒ ،بهداشت Ùˆ محیط زیست

                         Ø¢Ø´Ù†Ø§ÛŒÛŒ با کد امنیتی کشتی Ùˆ بندر

                         Ø¢Ø´Ù†Ø§ÛŒÛŒ با کشتیرانی ØŒ نمایندگی Ùˆ بندر 


شعبه برگزار کننده دوره:
  - شعبه بوشهر

  - شعبه تهران

  - شعبه آبادان

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

- شناسنامه

- کارت ملی

- مدرک تحصیلی

- عکس 3*4 زمینه سفید 2 قطعه

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved