نقشه سایت موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

 

سایت رسمی موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور شامل سربرگ و زیر سربرگ های زیر می باشد:

 

1- ØµÙØ­Ù‡ اصلی

شامل پنجره های زیر می باشد؛

1-1- خبر

2-1- موسسه دریای دور

3-1- اخبار سایت

4-1- اطلاعات مفید

5-1- ارتباط با ما

6-1- آمار بازدید از سابت

7-1- عضویت در سابت

8-1- پرداخت آنلاین

9-1- گفتگوی زنده

10-1- آب و هوای بوشهر

11-1- آب و هوای آبادان

12-1- آب و هوای تهران

13-1- Ø§ÙˆÙ‚ات شرعی

14-1- انتقادات و پیشنهادات

1-15- گالری تصاویر

16-1- Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ø¯Ù‡Ø§

 

2- Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡ ÛŒ ما
2-1- موسسه دریای دور
2-2- شعبه ها
2-3- چارت سازمانی
2-4- افتخارات آموزشی
2-5- نقشه سایت

 

3- Ø¢Ù…وزش
3-1- سوالات متداول

3-2- اعضای هیات علمی

 

4- Ø¯ÙˆØ±Ù‡ های آموزشی

1-4- رشته های عرشه

2-4- رشته های موتور
4-3- Ø±Ø´ØªÙ‡ های جانبی

4-4- Ù„جستیک بندری

5-4- رشته های فراساحلی

6-4- سایر رشته ها

 

 5- ØªÙ‚ویم آموزشی

5-1- ØªÙ‚ویم آموزشی شعب

 

6- Ø«Ø¨Øª نام

6-1- چگونگی ثبت نام

6-2-مدارک مورد نیاز

(در منوی دوره های آموزشی موجود می باشد)

6-3- دریافت فرم ثبت نام

 

6- Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù…

6-1-  Ú©Ø§Ø± بر روی شناور 

6-2- Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… مدرسین

 

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved