موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور اولین Ùˆ بزرگترین موسسه بخش خصوصی در زمینه آموزش های استاندارد دریانوردی کشور Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ فعالیت خود را از سال 1378 در بندر بوشهر شروع نمود Ùˆ با تلاش کارکنان Ùˆ همت مدیران موسسه، علاوه بر ارتقاء Ùˆ حفظ کیفیت، چشم به توسعه شعبات خود در سراسر کشور نیز داشته است Ú©Ù‡ هم اکنون با داشتن 3 شعبه فعال با امکانات مجهز Ùˆ فضای آموزشی مناسب Ùˆ هیئت علمی مجرب، گسترده ترین موسسه آموزش علوم دریایی در کشور نیز Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ طیف وسیعی از آموزش های دریایی، بندری Ùˆ فرا ساحلی را ارائه Ù…ÛŒ نماید. کیفیت مطلوب خدمات آموزشی ارائه شده در طول سالیان گذشته Ùˆ نیز عزم کارکنان موسسه در راستای تعلیم Ùˆ تحویل دریانوردان خبره Ùˆ باسواد به جامعه دریایی کشور سبب گشته تا موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور بارها Ùˆ بارها مورد تمجید Ùˆ تحسین مقامات استانی Ùˆ کشوری قرار گیرد Ú©Ù‡ از آن جمله Ù…ÛŒ توان به دریافت لوح تقدیر از مدیرکل بنادر Ùˆ دریانوردی استان بوشهر در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی سال 1385ØŒ دریافت لوح تقدیر بعنوان موسسه آموزشی برتر در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی استان بوشهر در سال 1388 Ùˆ . . . نام برد. 

در روند توسعه Ú©Ù…ÛŒ Ùˆ کیفی فعالیت های موسسه Ù…ÛŒ توان Ø¨Ù‡ فراهم آوردن مقدمات ØªØ§Ø³ÛŒØ³ دانشکده مهندسی دریایی تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی Ø§Ø´Ø§Ø±Ù‡ نمود Ú©Ù‡ با محقق شدن این امر در آینده نزدیک، گامی بزرگ در ارتقای فرهنگ Ùˆ پایه علوم دریایی در کشور برداشته خواهد شد. طراحی دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع مختلف دریایی را نیز میتوان از جمله توانمندی موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور نام برد. همچنین موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور دارای مدرک سیستم مدیریت کیفیت از موسسه لویدز انگلستان بوده Ùˆ همکاری نزدیک با مراکز معتبر علمی داخل Ùˆ خارج کشور در زمینه علوم دریایی نیز سبب گشته است Ú©Ù‡ ایرانی باشیم Ùˆ جهانی بیاندیشیم.

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved