طول دوره :                        
- 12 ساعت نظری


شرایط ورود به دوره:

- دارا بودن  حداقل 18 سال سن و مدرک تحصیلی دیپلم

- دوره های آموزشی پیشنیاز این دوره عبارتند از :

                          ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

                         آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر

                         آشنایی با کشتیرانی ، نمایندگی و بندر 


شعبه برگزار کننده دوره:
  - شعبه بوشهر

  - شعبه تهران

  - شعبه آبادان

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

- شناسنامه

- کارت ملی

- مدرک تحصیلی

- عکس 3*4 زمینه سفید 2 قطعه

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved