سوالات متداول

 

آیا ارائه خدمات دریایی به صورت نامه کتبی از طرف شرکت یا به صورت درج در شناسنامه دریانوردی هریک به تنهایی کافی است؟  
درصورتی که خدمات دریایی ارائه شده درشناسنامه دریانوردی مربوط به شناورهای شناخته شده باشند نیازی به نامه کتبی ازشرکت نیست اما در سایر مواردی که مشخصات شناورهای ثبت شده دقیقا نشان دهنده نوع فعالیت اعم ازتجاری یا خدماتی بودن آن نبوده و نتوان نوع خدمات ارائه شده را با گواهینامه دریانورد انطباق داد، نامه کتبی شرکت الزامی است. 

 

آیا داشتن همزمان سمت های مختلف دریانوردی (عرشه و موتور) در یک گواهینامه شایستگی امکان پذیر است؟ 
بله. هر دریانوردی میتواند یک سمت در رده عرشه و یک سمت در رده موتورداشته باشد. امانمی تواند دو سمت دریک رده داشته باشد.

 

آیا گواهینامه طی دور ه های جانبی دریانوردی در خارج از کشور ایران مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می باشد؟ 
گواهی طی دوره های آموزش جانبی، خارج از کشور، بر اساس استانداردها و قوانین و مقررات آن کشور صادر شده و مورد قبول و تایید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. 
 
از کجا می توان دفترچه کارآموزی را تهیه کرد؟ 
دفترچه کار آموزی را با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می توان تهیه نمود. در استان بوشهر موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور این توزیع کننده این دفترچه می باشد
. 

 

چه مدارکی مورد نیاز آزمونهای دریانوردی می باشد؟  
برای مشاهده مدارک مورد نیاز شرکت در آزمونهای دریانوردی می توانید به آدرس سایت اینترنتی ادارات کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی جنوبی و شمالی کشور - قسمت امتحانات و صدورگواهینامه های دریانوردی رفته و سپس در قسمت گواهینامه های دریانوردی بر روی گزینه یا سمت مورد نظر کلیک نمایید.

 

چگونه می توان گواهینامه شایستگی،کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی خود را تمدید کرد؟  
مدارک و شرایط مورد نیاز تمدید یا تجدید هر یک از اسناد را می توان با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی  قسمت امتحانات و صدورگواهینامه های دریانوردی تهیه نمایید. 
 
در صورت مفقود شدن گواهینامه شایستگی، کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی چگونه اقدام نمائیم؟  
در صورت مفقود شدن هر یک از مدارک دریانوردی به ادارات کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی جنوبی و شمالی کشور - قسمت امتحانات و صدور گواهینامه های دریانوردی مراجعه نموده، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرده و جهت سپردن تعهد محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه سوء استفاده احتمالی و عودت مدرک مورد نظر در صورت پیدا شدن، به یکی از دفترخانه اسناد رسمی رفته و پس از تایید فرم مربوطه، آن را به اداره امتحانات ارائه داده، اداره امتحانات جهت متقاضی گواهی مفقود شدن مدرک را صادر کرده و پس از گذشت 2 ماه مبادرت به صدور المثنی می نماید.

آیا در صورتیکه حداکثر یک ماه خدمت دریائی کسر داشته باشیم می توان در آزمون شرکت نمود؟  
بلی، حداکثر یک ماه کسری سابقه دریانوردی مورد قبول واقع گردیده و متقاضی می تواند در دوره مربوطه و آزمون آن شرکت نماید اما صدور گواهینامه و تحویل آن به دریانورد منوط به سپری کردن کسری می باشد. 
   
هزینه های مورد نیاز هریک از سمت های دریانوردی چقدر است؟ 
هزینه شرکت در آزمون و صدور هر یک از گواهینامه های دریانوردی، کارت مهارت، کارتهای صیادی، کارتهای جانبی و شناسنامه دریانوردی قابل مشاهده در سایت اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی قسمت امتحانات وصدور گواهینامه های دریانوردی می باشد. همچنین جهت اطلاع از هزینه های دوره های آموزشی مورد نیاز آزمون به هر یک از شعب موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور و یا به زیر سربرگ دوره های آموزشی از سربرگ آموزش وب سایت موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور مراجعه نمایید.

    
آیا می توان با گواهینامه شایستگی که در خارج از کشور ایران دریافت کرده ایم برروی شناورهای جمهوری اسلامی ایران فعالت نمائیم؟ 
فعالیت بر روی کشتیهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه شایستگی صادر از سایر کشورها منوط به دریافت سند شناسایی فقط برای گواهینامه های شایستگی معتبر از طرف کشورهای متعاهد با کشور ایران بر اساس مفادکنوانسیون STCW 95  می باشد.  
  
چگونه می توان درخواست کارت مهارت ، گواهینامه شایستگی و شناسنامه دریانوردی نمائیم؟  
درخواست کارت مهارت و گواهینامه شایستگی با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی از جمله موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور انجام می شود. متقاضیانی که فارغ التحصیل یکی ازرشته های مرتبط دریانوردی درمقطع دیپلم و فوق دیپلم میباشند باید برای اولین بار جهت گرفتن گواهینامه دریانوردی و شناسنامه دریانوردی به سازمان مرکزی (تهران) مراجعه نمایند. اطلاعات بیشتر و مدارک موردنیاز در سایت سازمان بنادر و دریانوردی به آدرسwww.pmo.ir  قابل مشاهده می باشد.
  
جهت طی دوره های آموزش رشته های موتور، صیادی و جانبی به کدام مؤسسات آموزشی می توان مراجعه کرد؟ 
جهت طی دوره های آموزشی می توان به یکی از مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی همچون موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور مراجعه نمود. شایان ذکر است شعبه بوشهر موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور دارای بیشترین تعداد مجوز برگزاری دوره های آموزش دریانوردی در یک شعبه در میان مراکز آموزش علوم دریایی کشور می باشد.
 
 آیا تطبیق فرمانده شناورهای چوبی به فرمانده شناور فلزی امکان پذیر است؟  
خیر، طبق قوانین و دستوالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.  
  
آیا تطبیق افسر دوم چوبی به افسر دوم فلزی امکان پذیر است؟  
خیر، امکان پذیر نمی باشد.
 
آیا می توان با داشتن کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی عرشه کارت صیادی دریافت نمود؟  

1-با داشتن کارت مهارت ملوانی (GT<500) و ارائه گواهی یک سال خدمت دریایی با سمت ملوانی، در صورتی که حداقل یک سال از تاریخ صدور شناسنامه دریانوردی گذشته باشد متقاضی می تواند با ارائه کلیه مدارک مورد نیاز به اداره امتحانات کارت ملوان صیاد درجه 2 دریافت نماید.

2- در صورت داشتن گواهینامه شایستگی افسر دومی و رده بالاتر (GT<500) متقاضی میتواند کارت قایق ران تفریحی دریافت نماید.

3- با داشتن گواهینامه شایستگی فرمانده فلزی یا فرمانده چوبی (GT<550) و ارائه گواهی حداقل یک سال خدمت دریایی بر روی شناورهای صیادی تایید شده اداره کل شیلات استان، دریافت کارت ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کمتر از 12 متر یا 24 متر امکان پذیر می باشد.    
  
آیا تطبیق سمت های شناورهای صیادی به سمت های رشته عرشه امکان پذیر است؟  
بلی، فقط با داشتن ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کمتر از 24 متر، متقاضی می تواند بدون گواهی طی دوره آموزش افسردوم چوبی در آزمون سمت افسر دوم چوبی (GT<500) شرکت نماید.
 
دلیل برگزاری کمیسیون پزشکی چه می باشد و چه کسانی در کمیسیون پزشکی شرکت می کنند؟ 
دلیل برگزاری کمیسیون، مطرح نمودن مسائل افرادی است که جهت دریافت کارت سلامت با مشکل مواجه شده اند و متقاضیان با مراجعه به پزشک معتمد و گرفتن معرفی نامه از وی به اداره امتحانات مراجعه نموده و تاریخ حضور در کمسیون به آنها اعلام خواهد شد.

 
نحوه دریافت کارت سلامت چگونه می باشد؟ 
متقاضیان میتوانند بامراجعه به یکی ازپزشکان معتمد سازمان بنادر و دریانوردی و پس ازطی مراحل معاینات و آزمایشات پزشکی نسبت به دریافت کارت سلامت اقدام نمایند.
  
ارائه گواهی طی دوره های آموزش دریانوردی صادره توسط مراکز و مؤسسات آموزشی همچون موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور به اداره امتحانات و صدورگواهینامه های دریانوردی حداکثر پس از چه مدت قابل قبول می باشد؟  
مدت زمان ارائه گواهی طی دوره آموزش به اداره امتحانات جهت تایید، از تاریخ پایان دوره برای گواهینامه های جانبی حداکثر 3 ماه و جهت گواهینامه های اصلی حداکثر 6 ماه  می باشد.
  
شرایط تدریس در موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور چگونه می باشد؟ 
مدرس متقاضی ضمن مراجعه به وب سایت موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور، نسبت به تکمیل و ارسال فرم موجود در زیر سربرگ استخدام مدرس از سربرگ استخدام جهت مدیریت وب سایت اقدام می نماید. مدیریت وب سایت پس از بررسی اطلاعات ارسالی، مراتب را به متقاضی اعلام خواهد نمود.  
 

SOURCE OF FAQ : PMO WEB SITE
  
 

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@2011 darya-ye-dour.com. All right reserved